مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ENIAC

مخفف عبارت ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer
در سال ۱۹۴۳ میلادی فیزیکدانی بنام دکتر...
همت

مخفف عبارت همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
خاد

مخفف عبارت خاد

خدمات امنیت دولتی
خاد، اداره خدمات امنیت دولتی، در دولت...