مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...