مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساحادم

مخفف عبارت ساحادم

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع...