مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RISC

مخفف عبارت RISC

Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
ENB

مخفف عبارت ENB

Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (به...
SPM

مخفف عبارت SPM

Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
TFTP

مخفف عبارت TFTP

Trivial File Transfer Protocol
TFTP یک پروتکل انتقال فایل است که به...