مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBC

مخفف عبارت CBC

Canadian Broadcasting Corporation
سی‌بی‌سی (CBC) یکی از کانال‌های...