مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
BAFTA

مخفف عبارت BAFTA

British Academy Film Awards
جوایز آکادمی فیلم بریتانیا به اختصار...
BFI

مخفف عبارت BFI

British Film Institute
انستیتو فیلم بریتانیا (BFI) که ممکن است...
VGB

مخفف عبارت VGB

British Virgin Islands
تیم ملی فوتبال جزایر ویرجین بریتانیا...