مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

S/PDIF

مخفف عبارت S/PDIF

Sony/Philips Digital Interface Format
PDIF، یک اتصال صوتی دیجیتالی در تجهیزات...
WLL

مخفف عبارت WLL

Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...
BNC

مخفف عبارت BNC

Bayonet Neil Concelman
رابط بی ان سی نوع رایجی از رابط آر اف...