مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف کله سر

کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا

کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز هستند»،

مخفف پنج کلمه کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا

همه این علومی سری‌اند.

هیچدکدام از این علوم در واقع دانش نیستند و کاربردی ندارند، مثلا کیمیا یعنی تبدیل دیگر عناصر به طلا ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.

این علوم به «خمسه محتجبهه محتجبه به معنی علوم پنجگانه مخفی) هم معروفند.
کله سر
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود