مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TORA

Temporally Ordered Routing Algorithm

TORA یک پروتکل مبتنی بر تقاضا و توزیع شده می باشد یعنی هر زمان که نیاز باشد مسیریابی انجام می گیرد. در واقع قبل از آنکه گره مبداء بتواند ارتباطی برقرار کند باید منتظر کشف مسیر باشد و این تأخیر باید به گونه ای باشد که در ارتباطات بلادرنگ قابل تحمل باشد, مسیر یکبار ایجاد شده و تا زمانیکه مقصد غیرقابل دسترس نباشد و یا منقضی نشده باشد نگهداری شده و سربار کمی بوجود می آورد.
TORA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود