مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HARP

مخفف عبارت HARP

High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
برجام

مخفف عبارت برجام

برنامه جامع اقدام مشترک
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
CFA

مخفف عبارت CFA

Center For Astrophysics
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین (CFA)...
KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...