مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APT

مخفف عبارت APT

Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
APT

مخفف عبارت APT

Automatic Programmed Tool
APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در...