مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DPRK

مخفف عبارت DPRK

Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
PRK

مخفف عبارت PRK

Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
KDDI

مخفف عبارت KDDI

Kokusai Denshin Denwa Inc
کی‌دی‌دی‌آی، (KDDI) شرکت مخابرات ژاپنی...
SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...