مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
نقاب

مخفف عبارت نقاب

نجات قیام ایران بزرگ
محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته...
عتف

مخفف عبارت عتف

علمی تخیلی و فانتزی
ع.ت.ف. مخفف عبارت علمی-تخیلی و فانتزی...
AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...
TELLSI

مخفف عبارت TELLSI

Teaching English Language & Literature Society of Iran
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران...