مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MHZ

Mega Hertz

مگاهرتز، معادل یک میلیون هرتز

(هرتز، واحد فرکانس رادیویی است)
MHZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود