مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPB

مخفف عبارت IPB

Invision Power Board
آی‌پی‌بی یا IPB نام سیستمی مبتنی بر PHP...