مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSS

Really Simple Syndication

اراس‌اس (RSS) خانواده‌ای از قالب‌های خورد فید در وب است که برای انتشار محتویاتی که در بازه‌های زمانی خاص به‌روزرسانی می‌شوند استفاده می‌شود (مانند وب‌نوشت‌ها، عناوین اخبار، و پادکست‌ها)

در موارد نادری هم مانند نوشته دن لیبی در نت اسکیپ، آر اس اس مخفف rich site summery معرفی شده است.
RSS
ارسال نظر

ارسال نظر