مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCCT

مخفف عبارت PCCT

Photon-Counting Computed Tomography
توموگرافی کامپیوتری شمارش فوتون (PCCT)...
MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
AR

مخفف عبارت AR

Augmented Reality
واقعیت افزوده یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک...
NASDAQ

مخفف عبارت NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...