مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILD
مخفف عبارت ILD
Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
IRQO
مخفف عبارت IRQO
Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...
FAME
مخفف عبارت FAME
Fans of Adult Media and Entertainment Award
جایزه هوادارن سرگرمی‌های بزرگسالان به...
CABG
مخفف عبارت CABG
Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ICPO
مخفف عبارت ICPO
International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
EEM
مخفف عبارت EEM
Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
CAFA
مخفف عبارت CAFA
Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
AVF
مخفف عبارت AVF
Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...