مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FINA

مخفف عبارت FINA

Fédération Internationale de Natation
فدراسیون بین‌المللی شنا (FINA) در سال...
USPD

مخفف عبارت USPD

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان USPD یک...
KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
DDP

مخفف عبارت DDP

Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
شیت

مخفف عبارت شیت

شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷،...