مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDFS

مخفف عبارت RDFS

Regressive Discrete Fourier Series
سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در...
ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...
ZOPFAN

مخفف عبارت ZOPFAN

Zone of Peace, Freedom and Neutrality
منطقه صلح، آزادی و بی طرفی بیانیه‌ای...
خگستر

مخفف عبارت خگستر

خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
نماد گروه خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری...
صمت

مخفف عبارت صمت

صنعت، معدن و تجارت
صمت روزنامه‌ای است که از سال ۱۳۸۷ در...