مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EARC

مخفف عبارت EARC

Enhanced Audio Return Channel
کانال بازگشت صوتی پیشرفته یا به اختصار...
CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...
DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...
JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...