مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MD
مخفف عبارت MD
Doctor of Medicine
دکترای پزشکی (به اختصار MD) که از عبارت...
شابک
مخفف عبارت شابک
شماره استاندارد بین‌المللی کتاب
شابک (ISBN)، سرنام عبارت شماره...
CDMA
مخفف عبارت CDMA
Code Division Multiple Access
CDMA نوعی از تکنولوژی دیجیتال بی سیم که...