مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FCC

مخفف عبارت FCC

Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که...
ADPCM

مخفف عبارت ADPCM

Adaptive Differential Pulse Code Modulation
در کشور هایی مانند ایران که گسترش شبکه...