مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMC

Small Magellanic Cloud

ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله است. این کهکشان دارای چند صد میلیون ستاره است.

این کهکشان عضوی از گروه محلی است.
SMC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود