مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMO

مخفف عبارت IMO

International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی...
IMO

مخفف عبارت IMO

International Mathematical Olympiad
المپیاد جهانی ریاضی (IMO) یک المپیاد...
IMO

مخفف عبارت IMO

International Meteor Organization
سازمان بین‌المللی شهاب (IMO) سازمانی...