مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
HFS
مخفف عبارت HFS
Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CAO
مخفف عبارت CAO
Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
MMSE
مخفف عبارت MMSE
Mini Mental State Examination
آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا MMSE آزمونی...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
EBU
مخفف عبارت EBU
European Broadcasting Union
اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی (به...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...