مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CETV

مخفف عبارت CETV

Central European Media Enterprises
سی‌ای‌تی‌وی، (CETV) شرکت رسانه‌های...
CEST

مخفف عبارت CEST

Central European Summer Time
ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST) یکی...