مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OOPC

مخفف عبارت OOPC

Object Oriented Programming in C
آبجکتیو-سی یک زبان شی‌گرا است که با...
MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...
AR

مخفف عبارت AR

Augmented Reality
واقعیت افزوده یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک...
LFM

مخفف عبارت LFM

Looking For Members
به دنبال بازیکن. دو یا چند نفر که قبلاً...