مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSS3
مخفف عبارت CSS3
Cascading Style Sheets Third
سی‌اس‌اس (CSS) در کنار اچ‌تی‌ام‌ال...
PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
SPMD
مخفف عبارت SPMD
Single Program, Multiple Data
یک برنامه چند داده (SPMD) در علم رایانش...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با...
SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...