مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
PD

مخفف عبارت PD

Parkinsons Disease
بیماری پارکینسون یا PD، برای اولین بار...
PDW

مخفف عبارت PDW

Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...