مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
PIP

مخفف عبارت PIP

Price Interest Point
کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش...