مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMAA
مخفف عبارت EMAA
European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
SPO
مخفف عبارت SPO
Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
CPM
مخفف عبارت CPM
Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
OVP
مخفف عبارت OVP
Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
APT
مخفف عبارت APT
Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
CFE
مخفف عبارت CFE
Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (CFE)...
FEC
مخفف عبارت FEC
Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
LOC
مخفف عبارت LOC
Library Of Congress
کتابخانه ملی کنگره آمریکا کتابخانه ملی...
سپهر
مخفف عبارت سپهر
سیستم پردازش همزمان رایانه ای
سپهر سیستمی آن لاین و متمرکز است که...