مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PRZ

مخفف عبارت PRZ

Potential Reversal Zone
منطقه مستعد بازگشت روند ، جایی که روند...
PPPOE

مخفف عبارت PPPOE

Point-to-Point Protocol over Ethernet
PPPOE پروتکلی هست که توسط آن چندین...