مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
RAGE

مخفف عبارت RAGE

Rockstar Advanced Game Engine
موتور بازی پیشرفته راک‌استار (RAGE) یا...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...