مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PTSD

مخفف عبارت PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder
اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا...
MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
ECT

مخفف عبارت ECT

ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...
LSD

مخفف عبارت LSD

Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرجیک دی...
ADHD

مخفف عبارت ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD) یک...
SAD

مخفف عبارت SAD

Seasonal Affective Disorder
اختلال عاطفی فصلی یا موسمی (با نام...