مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRTM

مخفف عبارت SRTM

Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که به...
IRNSS

مخفف عبارت IRNSS

Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
QZSS

مخفف عبارت QZSS

Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...