مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROFLEW

مخفف عبارت ROFLEW

Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles
غلت خوردن روي زمين از زور خنده با دهن...
FHSS

مخفف عبارت FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...
SCUBA

مخفف عبارت SCUBA

Self Contained Underwater Breathing Apparatus
اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما...