مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پار

پارسال

مخفف عبارت پار به معنای پارسال، پارینه، سال گذشته می‌باشد.
پار
ارسال نظر

نظرات کاربران

Anishtan در 01 خرداد 1400 گفته:
tanku

ارسال نظر