مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
OVP

مخفف عبارت OVP

Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
NARTH

مخفف عبارت NARTH

National Association for Research & Therapy of Homosexuality
انجمن ملی بررسی و درمان همجنس‌گرایی یک...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
PRC

مخفف عبارت PRC

The Professional Regulation Commission
کمیسیون مقررات حرفه ای PRC یک کمیسیون...