مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDCC

مخفف عبارت SDCC

Secure Direct Client-to-Client
یکی دیگر از گونه های SDCC , DCC می باشد...
MBSA

مخفف عبارت MBSA

Microsoft Baseline Security Analyzer
تحلیل‌گر امنیتی پایه مایکروسافت یا به...
HTTPS

مخفف عبارت HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure
پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...