مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPMD
مخفف عبارت SPMD
Single Program, Multiple Data
یک برنامه چند داده (SPMD) در علم رایانش...
MISD
مخفف عبارت MISD
Multiple Instruction, Single Data
در رایانش ام‌آی‌اس‌دی (MISD) به معنی...
SIMD
مخفف عبارت SIMD
Single Instruction, Multiple Data
در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم)...
UART
مخفف عبارت UART
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
دستگاهی که دادهٔ موازی را به دادهٔ سری...
CT
مخفف عبارت CT
Current Transformer
ترانسفورماتور جریان که اصطلاحا با نام...
SATA
مخفف عبارت SATA
Serial Advanced Technology Attachment
رابط پیشرفتهٔ متوالی یا ساتا یک گذرگاه...