مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEPA

مخفف عبارت SEPA

Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
IR

مخفف عبارت IR

Integrated Reporting
گزارشگری یکپارچه در حوزه حسابداری و...
BRAVIA

مخفف عبارت BRAVIA

Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture
براویا نام برندی از شرکت سونی است که...
GAIT

مخفف عبارت GAIT

GSM ANSI-41 Interoperability Team
GAIT ، تیم درون سازمانی توانمند GSM /...