مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EV

مخفف عبارت EV

Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...