مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
TUSROC

مخفف عبارت TUSROC

Tehran Urban & Suburban Railway Operation Company
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و...
TUSRC

مخفف عبارت TUSRC

Tehran Urban Suburban Railway Company
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)...
CTC

مخفف عبارت CTC

Centeral Traffic Control
این عبارت مخفف در راه آهن کاربرد دارد و...