مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FPLA

File Programming Logik Array

به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل می‌باشد که نوعی مدار منطقی مجتمع بوده و در محلّ کار می‌توان آن را برنامه‌ریزی کرد. درصورتی‌که نوع عادی آن یعنی PLA فقط در کارخانه سازنده نیمه‌هادی برنامه‌ریزی می‌شود.
FPLA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود