مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاد
مخفف عبارت شاد
شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...
EVP
مخفف عبارت EVP
Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
BV
مخفف عبارت BV
Bacterial Vaginosis
واژینوز باکتریایی در اثر رشد بیش از حد...
AVF
مخفف عبارت AVF
Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
DP
مخفف عبارت DP
Double Penetration
این عبارت در ارتباط جنسی به معنای ورود...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
HSTS
مخفف عبارت HSTS
HTTP Strict Transport Security
مکانزیم HSTS چیست و چگونه کار میکند؟...
MC
مخفف عبارت MC
Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...
BGP
مخفف عبارت BGP
Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی (BGP)...
TCP
مخفف عبارت TCP
Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
SSCI
مخفف عبارت SSCI
Social Sciences Citation Index
نمایه استنادی علوم اجتماعی یا SSCI، یک...