مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

همت

مخفف عبارت همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
ره

مخفف عبارت ره

رحمة الله علیه
«رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر...
IKIA

مخفف عبارت IKIA

Imam Khomeini International Airport
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)...