مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEPA

مخفف عبارت SEPA

Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...
EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
INSTEX

مخفف عبارت INSTEX

Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به اختصار...