مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...
MAPPA

مخفف عبارت MAPPA

Maruyama Animation Produce Project Association
ماپّا (به ژاپنی: 株式会社 MAPPA، هپبورن:...