مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRISF

مخفف عبارت IRISF

Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
PRT

مخفف عبارت PRT

Physical Readiness Training
به معنای آموزش آمادگی بدنی در دنیای...
IIHF

مخفف عبارت IIHF

International Ice Hockey Federation
فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ نهادی...
PPR

مخفف عبارت PPR

Pinault-Printemps-Redoute
یک شرکت فرانسوی برگزاری چند ملیتی است...
IFAB

مخفف عبارت IFAB

International Football Association Board
هیأت بین‌المللی فوتبال (IFAB) تنها نهاد...