مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...
RWB

مخفف عبارت RWB

Reporters Without Borders
گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی...